UNREAL S s.r.o.

Průmyslová automatizace

SMT

SMT
 • Návrhy výrobní technologie dle typu výrobků, požadovaného výkonu a charakteru výroby
 • Návrhy a konstrukce lakovacích, dělících a testovacích zařízení (jehlová pole, konektory), držáků stěrek a potiskových hlav
 • Návrhy a konstrukce mycích zařízení pro desky, držáky stěrek a dispenzorů, nosiče výrobků, chladiče a filtry pájecích pecí, apod.
 • Návrhy a výroba trysek na vyzvedávání speciálních dílů

Naše společnost se velice dobře orientuje v rozsáhlé problematice tak specifického odvětví, jako je výroba SMT. Jsme v kontaktu s předními výrobci, jako je Rehm, Siplace nebo Panasonic.

Specializace

Průmyslová automatizace
 • Vývoj a stavba jednoúčelových strojů
 • Úpravy stávajících jednoúčelových strojů
 • Integrace řídícího systému do informačního systému společnosti
 • Přechod na nový řídící systém
→ více
Výrobní proces
 • Návrhy a konstrukce operátorských pracovišť
 • Úpravy stávajících operátorských pracovišť s ohledem na ergonomii, tok materiálu a výrobků
 • Návrhy a konstrukce výrobních přípravků a nástrojů
 • Úpravy stávajících výrobních přípravků a nástrojů
→ více
SMT
 • Návrhy výrobní technologie dle typu výrobků, požadovaného výkonu a charakteru výroby
 • Návrhy a konstrukce lakovacích, dělících a testovacích zařízení (jehlová pole, konektory), držáků stěrek a potiskových hlav
→ více
Výrobní prostory
 • Návrhy layoutu výrobních procesů
 • Návrhy a instalace rozvodů elektřiny, vzduchu, technických plynů a datových kabelů
 • Návrhy, vyzbrojení a instalace rozvaděčových a rackových skříní
 • Návrhy a instalace vzduchotechniky, práce ve výškách
→ více
Stěhování
 • Vykládka a vybalení strojů, likvidace odpadů
 • Přesunutí strojů do haly, instalace a připojení na stávající rozvody
 • Stěhování kompletního vybavení výrobních hal
→ více
Stěhování
Nástrojárna
 • Sériová i kusová výroba dílů na pracovišti CNC obrábění
 • Sériová i kusová výroba dílů na pracovišti manuálního obrábění
 • Povrchová úprava dílů (černění, eloxování)
→ více
Servisní služby
 • Provádění pravidelné preventivní údržby
 • Provádění nepravidelné (jednoroční) generální údržby
 • Návrhy časových plánů provádění celoroční údržby
 • Návrhy a kalkulace prediktivních výměn klíčových dílů
→ více
Poradenství
 • Optimalizace výrobních procesů
 • Zavádění opatření proti selhání výrobního procesu - poka yoke
→ více

admin Copyright © 2012 UNREAL S s.r.o. Všechna práva vyhrazena.